Иновативно училище

16
авг.2015

С решение № 479 на Министерския съвет от 05.08.2019г. за приемане на Списък на иновативните училища, СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора е със статут на Иновативно училище. Учениците от две паралелки – 2а и 2б клас ще се обучават чрез прилагане на различни иновативни методи и средства на преподаване по български език, математика и английсли език. Проектът ще продължи три години.