ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА